Anasayfa  
  Ade  
  Ürünler  
  Referanslar  
  Uygulamalar  
  İletişim  
Referanslarımız
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği

BEP (Binalarda Enerji Performans) Yönetmeliğinin Amacı

• Yeni yapılacak binalar ve mevcut binalarda  ısı yalıtımı uygulamalarının yanında mimari, mekanik, aydınlatma, yenilenebilir enerji kullanımı, kojenerasyon  sistemleri gibi diğer konularda binalarla ilgili uygulamaların değerlendirilmesi ve yönetmeliğin uygulanmasıyla enerji tüketiminin yüzde 50, CO2 tüketiminin de yüzde 3-4 gibi bir oranda azaltılması hedeflenmektedir.

BEP Yönetmeliğinin Hangi Binaları Kapsadığı

? Mevcut * ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binaları kapsar.

? Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2?nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

*5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği, Mevcut Binalar da 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur.

BEP-HY ve BEP-TR Nedir?

? BEP Hesaplama Yöntemi (BEP-HY), BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m²  başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımını nasıl hesaplanacağının yol haritasıdır.BEP-TR, İnternet tabanlı bir yazılımdır.

? BEP Hesaplama Yönetmeliği sonuçlarına göre binanın enerji performansı ve emisyon salım sınıfı belirlenecektir.Program, binaya uygun enerji kimlik belgesini üretir.


Yönetmelik nasıl işleyecek, denetlenecek?

? Bakanlık, eğitimini önceden tamamlamış ve sertifika almış EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Uzmanına kullanıcı adı ve şifre verir.Uzmanlar, bu kullanıcı adı ve şifre ile web tabanlı programa girerek taslak Enerji kimlik belgesi düzenleyecekler.

? Enerji Kimlik Belgesi?nin zorunlu hale gelmesi en başta ise ısı yalıtımını zorunlu kılıyor. Çünkü binalarda kullanılan enerjiden en büyük tasarruf, ısı yalıtımı sayesinde sağlanıyor.

? Yeni binalarda belediyeler projeleri onayladıkları zaman sistem, taslak kimlik belgesini aktif hale getirecek. Aktif hale gelen kimlik belgesinin çıktısını alan uzman, belgeyi imzalayıp bina sahibine teslim edecek. Bu şekilde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, hangi binaların Enerji Kimlik Belgesine sahip olduğunu sistem üzerinden takip edebilecek. Bu sayede bakanlık ülkemizde kaç binanın veya konutun kimlik belgesi olduğunu izleyebilecek. 

Enerji Kimlik Belgesi nedir, hangi bilgileri içerir?

? Enerji Kimlik Belgesi binanın; Enerji ihtiyacı,Enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor.

? Konutlar aynen beyaz eşyalarda olduğu gibi A?dan G?ye kadar sınıflandırılıyor. A sınıfı; tasarruflu ve SEG (Sera Gazları Emisyonu Göstergesi) emisyonu düşük konutları, G sınıfı ise enerji israf eden ve SEG emisyonu yüksek konutları işaret ediyor.

Türkiye için Süreç Nasıl İşleyecek?
? 5 Aralık 2009?da 1 yıllık süresi dolan ve yürürlüğe giren yönetmelik, 6 aylık bir  method düzenlenmesi ve oluşturulması sebebi ile Temmuz  2010 itibari ile  sertifikasyona başlanması hedeflenmektedir.

Kaynaklar:
1. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
2. XPS Derneği Bülteni, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Birim Yöneticisi Yusuf Yıldız röportajı
3. Xps Derneği Bülteni, ?Meltem Yılmaz? makalesi
4. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü 
?Murat Bayram? Sunumu


Yayın tarihi: 28 Ocak 2010 Perşembe


Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği