Anasayfa  
  Ade  
  Ürünler  
  Referanslar  
  Uygulamalar  
  İletişim  
Referanslarımız
BAYINDIRLIK POZ NO:
ASMA TAVAN POZ NO: LARI
18.140/A1 : Alçıpan levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U-profiinin (TavanU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara çakılması, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi,en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerinde en fazla 90 cm arayla çelik dübellerin çakılması,askı çubuklarının çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması,asma tavan C-profilinin (TavanC60) kesilmesi,Asma TavanC60 profillerinin askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması,ana taşıyıcı TavanC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TavanC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi,TavanC60 profillerinin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması,12,5mm'lik alçı duvar levhasının TavanU28 ve TavanC60 profillerine 25 mm'lik brozan vidlarla sabitlenmesi,gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başalarının derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması ,bant üzerine derz dolgu alçı uygulaması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazanç içinde,1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT : 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/A2 : Alçıpan levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (Asma TavanU28) vida ve dübel kulanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin asma tavan yüzeyine işaretlenmesi,en çok 60 cm arayla eksenlerin işaretlenmesi,20 cm'lik agrafları en fazla 100 cm arayla belirlenen çizgiler üzerine çelik dübel veya beton çivi ile çakılması, agraf kanatalarının asma tavan boşluk mesafesine göre ayarlanması,asma tavan C profillerinin (TC60) kesilmesi,asma tavan C60 profillerinin agraflarının iki kanatlarının arasına konulması,agrafların asma tavan C60 profilerinin iki tarafının vidalanması,asma tavan C60 profillerinin ek yerlerine ekleme profili takılması,12,5 mm'lik alçıpan plakalarının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik alçıpan vidası ile vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarının derz dolgu alçısı ile doldurulması,derz bandının alçıpan levhası ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu yapılması ve asma tavanın yapılması her türlü malzeme firesi,işçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma ile müteahhit genel giderleri içine olmak üzere,1 m2 fiyatı :ölçü :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak ölçülür. Not :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/B1 : Suya dayanıklı alçıpan ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek alçıpan ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U- profilinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60cm aralıklarla mevcut duvara çakılması,mevcut duvar dan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi,en fazla 110 cm arayla ardışık eksenlerin sabitleneceği hatlar işaretlenmesi, çizilen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dübellerin çakılması,askı çubukların çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çıbuklarına takılması, asma tavan C- profilinin (TC60) kesilmesi,TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcı oluşturulması,ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin ekyerlerine ekleme profili takılması,12,5 mm 'lik suya dayanıklı alçıpan panelinin TU28 veTC60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar panellerinin ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu alçı yapılması,derz bandının alçıpan duvar panellerinin ek yerlerine yapıştırılması,derz bandı üzerine der dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavan yapılması her türlü malzeme zaiyatı, işçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşatma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı içine dahil,1m2 fiyatı :ÖLÇÜ:Projesindeki ölçüler üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/B2 : Suya dayanıklı alçıpan ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine ,işaretlenmesi,20 cm 'lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile çakılması,agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profillerinin (TC60) kesilmesi,TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi,agrafların TC profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile vidalanması TC60 profillerinin ek yerlerine ekleme parçası takılması,12,5 mm'lik suya dayanıklı alçıpan duvar panellerini TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlı alçıpan vidalarla vidalanması,gerektiği durumlarda alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolu alçı yapılası,vida başalarını derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçıpan duvar ek yerlerine yapıştırıması,bant üzerine derz dolgu alçısı çekilmesinin ardından asma tavan yapılması her türlü işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma malzeme ve zaiyatı,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil. 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/C1 : Yangına dayankılı alçıpan ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; asma tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanıalarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı eksenin tavan yüzeyine çizilmesi,en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin hatların işaretlenmesi,işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dübel çakılması,askı çubukların çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması,asma tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi,TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve ana taşıyıcının yapılması,ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile takılması,TC60 profillerinin ek yerlerine ekleme profili takılması,12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçıpan duvar panellerinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalamması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu alçı yapılması,vida başalarına derz dolgu alçısı ile doldurulması,derz bandının alçıpan duvar panelleri ekyerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavan yapılması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme ,düşey ve yatay taşıma,boşatma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil,1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT: 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/C2 : Yangına dayanıklı alçıpan ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; asma tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine çizilmesi,en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi, 20 cm'lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dübeller çakılması,agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, asma tavan C-profillerinin (TC60) kesilmesi,TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi,agrafların TC60 profillerinin her iki kanadına vida ile vidalanması,TC60 profillerin ekyerlerine ekleme parçası takılması,12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçıpan duvar panellerinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik sivri uçlu alçıpan vidalarla vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarını derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçıpan duvar panellerinin ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavan yapılması, her türlü malzeme zaiyatı,işiçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/D1 : Suya ve yangına dayanklı alçıpan ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi,mevcut duvardan 10 cm aralıkta ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine çizilmesi,en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların çizilmesi,çizilen hatlar üzerine en fazla 90 cm çelik dübellerin çakılması,askı çubukların çelik dübellere takılması,askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi,TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşyıcını oluşturulması,ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi,TC60 profillerine ekleme profili takılması,12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçıpan duvar panellerinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla vidalanması,gerektiği durumlarda alçıpan duvar panellerinin kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başları derz dolgu alçısı ile doldurulması düzeltilmesi,derz bandının alçıpan duvar panelleri ek yerlerine yapıştrılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması ile asma tavan yapılması her türlü malzeme zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1m2 fiyatı :ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.140/D2 : Suya ve yangına dayanıklı alçıpan ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçıpan ile) m²
23.243/ 1 : 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm eninde T ana ve ara taşıyıcı profilerin,40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığıda L ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum asma tavan plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektirik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapımı için her türlü malzeme zaiyatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 mm den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/ 2 : 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum asma tavan plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektirik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik, müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı:ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
 23.243/ 3 : 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğundaki 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenlen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L Profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşıyıcıların istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle oturmalı sistem asma tavan yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/ 4 :30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeydeki teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum asma tavan plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum asma tavan plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle oturmalı sistem asma tavan yapılması için her türlü malzeme zaiyatı,atölye masrafları,işyerinde yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler hesaplanır.2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.
23.243/ 5 : 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m² Poz Tarifi Polyester esaslı deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması.İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre ...mm genişliğinde T ana ve ara taşyıcı profillerin, ... cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik eskı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması,tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi,T ana ve ara taşyıcı profillerin üzerlerine istenilen renkte (30x30) ebadında ... mm kalınlığında alüminyum plakaların konulması,elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle alüminyum asma tavan yapılması,her türlü malzeme zaiyatı,atölye masrafları,işçilik,işyerinde yatay ve düşey taşıma,indirme,müteahhit kazancı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ :Yapılan asma tavan yüzeyi ölçülür.
23.243/ 6: 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/ 7 : 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/ 8 : 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/ 9 : 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/10 : 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/11 : 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/12 : 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/13 : 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/13A :30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 SERISI) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/14 :30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
23.243/14A : 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/15 : 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/15A : 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/16 : 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/17 : 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/18 : 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması m²
 23.243/19: 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/20 : 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/21 : 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/22 : 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/22A : 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/23  : 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m² 23.243/23A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/24 : 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/25 : 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/26 : 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/27 : 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvaniz sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması m²
 23.243/34 : 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikisz alüminyum lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan yapılması m²
23.243/35 : 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması m²
23.243/36 : 100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması m²
23.243/37 : 100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması m²
23.243/38 : 60 x 60 cm ebatlarında sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması m²
23.243/4A : 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/5A : 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
23.243/6A : 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması m²
 
DUVAR POZ NO:LARI
18.139/A2 : 
Alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre;asma tavan U-Profillerinin (TavanU28) vida ve dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi,Asma Tavan C- profilinin (TavanC60) kesilmesi,sabit öncesi TavanU28 profillerinin ve 12 cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıkla vida ve plastik dübel ile mevcut duvara sabitlenmesi,agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması,Asma Tavan C60 profillerinin agraflarının iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve Asma TavanU28 profilerinin arasına geçirilmesi,agrafların TavanC60 profillerinin her iki kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi,12,5 mm'lik alçı duvar levhasının TavanU28 ve TavanC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,vida başlarının derz dolgu ile kapatılması,derz bandının alçı duvar levhası yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri dahil,1m2 fiyatı :ÖLÇÜ :Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m2 küçük boşluklar düşülmez. 18.139/A3 : Alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; asma tavan U-profillerinin (TU28) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm mesafelerle mevcut duvara çakılması,mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyüne çizilmesi,en fazla 60 cm mesafe ile ardışık eksenlerin çizilmesi, 20 cm'lik agrafların en fazla 100 cm mesafe ile işaretlenen hatlar üzerine çelik dübel çakılması,agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması,asma tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi,asma tavan C60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi,agrafların asma tavan C60 profillerinin her iki tarafına alçıpan vidası ile vidalanması,TC60 profillerinin ek yerlerine ekleme profilleri takılması,12,5 mm'lik alçıpan duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerinin 25 mm'lik alçıpan vidası ile vidalanması,gerektiği yerlerde alçıpan duvar levhasının kesilerek ebatlanması,derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu alçı yapılması,vida başlarının derz dolgu alçısı ile doldurulması,derz bandının alçıpan duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçı uygulanması ile asma tavan oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı,işçilik,işyerinde yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazanç içine olmak üzere 1 m2 fiyatı :ölçü .Projesindeki ölçüler üzerinden m2 olarak hesaplanır.not :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.139/A4 : Alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m² Poz Tarifi İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik alçıpan duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik alçıpan duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi,sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması,destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm mesafelerle vida ve plastik dübel ile mevcut duvara çakılması,DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına takılması ve destek parçalarına sabitlenmesi,12,5 mm'lik alçıpan duvar panellerinin DU50 ve DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla vidalanması,gerktiği durumlarda alçıpan duvar panelleri kesilere ebatlanması,derz dolgu alçısı ile kapatılması,derz bandının alçıpan duvar paneleri ek yerlerine yapıştırılması,bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle gidirme alçıpan duvarın yapılması her türlü malzeme zaiyatı,işçilik iş yerinde yükleme,düşey ve yatay taşıma,boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kazancı dahil.1 m2 : ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT :0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
18.139/A5 : Alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/B1 : Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/B2 : Suya dayanklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/B3 : Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/B4 : Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/B5 : Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/C1 : Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/C2 : Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/C3 : Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/C4 : Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/C5 : Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/D1 : Suya ve yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/D2 : Suya ve yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/D3 : Suya ve yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/D4 : Suya ve yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.139/D5 : Suya ve yangına dayankılı alçıpan levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm çift kat alçıpan levhası ile) m²
18.140/A1 : Alçıpan levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.140/A2 : Alçıpan levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.140/B1 : Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.140/B2 : Suya dayanıklı alçıpan levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.140/C1 : Yangına dayankılı alçıpan levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²
18.140/C2 : Yangına dayanıklı alçıpan levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçıpan levhası ile) m²